I och med det lämnar Skogsentreprenörerna och Landsföreningen Sveriges Maskinstationer CEETTAR. Tanken är att LRF Entreprenad håller ihop samarbetet men att det till stor del fortsatt är samma personer som representerar i olika kommittéer*.
 
CEETTAR jobbar med europagemensamma frågor för entreprenörer, t.ex. stöldproblematiken, regelverk för maskiner och körkort/förarlicens. Kopplat till nya CAP finns det också frågor som har direkt koppling på entreprenörer. T.ex. är det viktigt att definitionen på begreppet ”Genuine (eller active) Farmer” inte gör att de som utför eller utnyttjar maskintjänster diskrimineras när det gäller olika stöd eller subventioner som kan sökas. (Tilläggas ska att det i dagsläget inte är klart om Sverige kommer att använda sig av begreppet överhuvudtaget). CEETTAR menar att inköpta maskintjänster gör att även mindre jordbruk kan få tillgång till precisionsodlingsteknik, till nytta för miljö och ekonomi och att det är viktigt att sådant kan belönas inom kommande CAP.
 
*CEETTAR har sitt arbete uppdelat på fyra olika sektioner; Skogstjänster, Fältmaskiner, Landsbygdstjänster och Mobila rensanläggningar.