Arbetsmaskiner innebär i det här arbetet allt mellan en gruvtruck på 120 ton till en motorsåg. Drivs maskinen av en förbränningsmotor så berörs den av uppdraget. LRF Entreprenad har sedan tidigt i våras varit i kontakt med Transportstyrelsen och finns sedan dess med i den dialoggrupp som Transportstyrelsen har kontakt med för att få branschens input. Två möten har genomförts där en stor bredd av intressenter deltagit Från LRF Entreprenad har verksamhetsansvarig, Anders Drottja och Föreningen Skånes Maskinstationers Sten Segerslätt deltagit.

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2022 så fram till nästa höst finns det möjlighet att påverka. Det har hittills kommit fram en hel del argument för att införa tänkt register men till stor del är det för användningsområden som ligger utanför regeringsuppdragets syfte. Det har gjorts en undersökning vilken typ av register som andra västeuropeiska länder har och inget annat land har något liknande i dagsläget. Båda dessa faktum gör att LRF Entreprenad kommer att ifrågasätta varför Sverige ska gå före med detta införande. Vi kan framför oss se en kostsam administrativ apparat, inte minst när registret skapas där olika typer av uppgifter om motorns miljöprestanda troligen ska anges. Även om registret skulle bli väldigt detaljerat kring motorernas avgasprestanda är det ju den årliga användningen som har störst betydelse för hur stora utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar blir. LRF Entreprenad är övertygade att ett register kommer att ge politiker en falsk bild av hur stora utsläppen är och det kan leda till märkliga och kostsamma beslut, kostsamma för användaren som både ska göra jobbet och sannolikt betala nån form av avgift för registerhållningen. Förslag på finansiering ska enligt uppdraget redovisas men så långt har arbetet inte kommit ännu.

I november kommer LRF Entreprenad att ha ett enskilt möte med Transportstyrelsens handläggare för att lägga fram hur lantbrukare och entreprenörer inom de gröna näringarna ser på utredningen. Det är enklare att få fram branschens tankar och synpunkter i ett mindre möte än i de stora workshops som sker med dialoggruppen.