Seminariet skedde mot bakgrund av de stora skogsbränder som drabbat Sverige på senare år där lantbrukare har gjort värdefulla insatser tack vare sina kunskaper och sin lokalkännedom.

Medverkande i seminariet var bland andra MSB, Räddningstjänsten, Maskinring Småland och Farmartjänst.Från politiken deltar Niklas Karlsson (S) och Mikael Oscarsson (KD) i den avslutande paneldiskussionen.

Läs mer i filen uppe till höger.
Här kan du se seminariet i efterhand.