För att få använda detta krävs från och med 30 april 2022 en utbildning. Utbildningen ges av Jordbruksverket och är en e-utbildning som du hittar här.

LRF har drivit frågan om att det ska finnas en särskild utbildning för denna form av användning av bekämpningsmedel och att det inte ska behövas en lång kurs. Det är därför positivt att denna kurs nu finns tillgänglig för skogsbruket till en rimlig kostnad.