Rotstop Gel är ett biologiskt bekämpningsmedel mot rotröta i gran- och tallbestånd. Medlet sprayas direkt på stubben i samband med att trädet fälls. KemI har ingen möjlighet att klassa det här preparatet på annat sätt än som klass 2 L (det används yrkesmässigt i samband med att skördaren fäller träden).

Egentligen har KEMI gått litet utanför sina möjligheter när de, efter en dialog med Jordbruksverket, gav medlet ett tillfälligt godkännande som klass 3 för att ge Jordbruksverket tid att ta fram en kurs. Det tillfälliga godkännandet gäller till 30 april 2022.

Vid mötet mellan Palle och KEMI framhölls att det måste vara en rimlig tid för att ta fram kursen, informera de berörda skogsmaskinförarna om att de måste gå den och att den blir ändamålsenlig och tillgänglig. Metoden som bekämpningsmedlet hanteras och appliceras är helt unik vilket innebär att de ordinarie behörighetskurserna för bekämpningsmedel inte kommer att vara givande. LRF och LRF Entreprenad vill se en specialanpassad, komprimerad utbildning som ger skördarförarna en relevant kunskap på en rimlig kurstid.