Förmiddagen den 12 januari 2021 höll LRF Entreprenad sitt årliga branschråd – i år med fokus på stölder från landsbygdsföretag och även tema brandskydd och bränder. Mikael Bäckström, ordförande i LRF Entreprenad inledde med att berätta lite om vilka organisationer som bildar LRF Entreprenad och prioriterade frågor framåt.

Agera mot stöld och brand  

Gällande stölder så påminde polisen om det viktiga i att göra så detaljerade polisanmälningar som möjligt. Även om många ärenden läggs ner nästan direkt så underlättar det i arbetet med att se mönster, och komma de många gånger internationella ligorna på spåren. För att minska de internationella brottsnätverkens intresse för ”Sverigemarknaden” behöver vi i näringen göra allt vi kan för att försvåra för brottslingarna på samma gång som polisen kan prioritera brotten och vi i bästa fall får en större hjälp av tullen att stoppa stulet gods på väg ut ur landet.

Ett annat ämne för dagen var bränder. Där fick vi höra hur försäkringsbranschen och Lantbrukets Brandskyddskommitté jobbar med förebyggande kring bränder i fordon men även tips hur man bättre skyddar sig mot stölder.

Få skogsbränder orsakas av skogsmaskiner

Tomas Johannesson från Skogforsk, berättade hur skogsbruket arbetar med skogsbrandrisken. Med branden i Västmanland som avstamp, bildandet av AG Brand* och gemensamma riktlinjer, landade han i en genomgång av statistiken. Siffrorna visar att det är ytterst få bränder i skogen som startar på grund av skogsmaskiner. Sammanlagt är bara 0,7 procent av blåljusutryckningarna till skogen orsakade av maskiner.

Som avslutning berättade Peråke Nilsson från Maskinring Småland hur de samverkar med räddningstjänsterna för att tillhandahålla resurser vid skogsbränder. Främst gödseltunnor för att genom vattenbegjutning skapa brandgator i terrängen.

Samverkan ger framgång

Omkring 50 personer deltog i det digitala eventet och när Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna, tillika vice ordförande i LRF Entreprenad, sammanfattade timmarna framhöll han värdet av samverkan och förankring. Det är basen till framgången med både AG Brand* och LRF Entreprenad.

*Arbetsgrupp Brand