Arbetet med Covid-19

Livsmedelskedjan, arbetskraft och branschbyte för friställd personal är tre av de viktiga frågorna som diskuteras med branscherna och näringsdepartementet. Följ LRFs samlingssida om covid-19 för att se hur arbetet fortlöper.

Skarpare regler för tullen

Stölder av drivmedel, maskiner och maskindelar är en prioriterad fråga för LRF Entreprenad. Nu har dessa sju åtgärder förelsagits för att stärka tullens befogenheter.

1. Tullen får kvarhålla stöldgods och misstänkta personer
2. Straffen skärps för systematiska brott, vilket ger möjlighet till hemliga tvångsmedel.
3. Utökade möjligheter för polis och tull till kontroll, till exempel möjligheten att lagra avlästa registreringsnummer på fordon
4. Utöka flygets transportörsansvar till andra trafikslag, till exempel färjor
5. Försvåra utförsel av stöldgods via försändelser genom krav på identifiering för avsändaren
6. Hårdare sanktioner mot överträdelser av återreseförbud
7. Motverka att asylrätten utnyttjas för brottslig verksamhet. Snabbare behandling av gripna som begär asyl
Det är väldigt glädjande att dessa åtgärder genomförs. LRF Entreprenad har varit en av flera
organisationer som varit med och påverkat i
denna fråga.

Framkomlighet för lantbruksmaskiner

Det var temat på LRF Entreprenads branschråd den 15
januari. Experter från Trafikverket var inbjudna  och det blev en livlig diskussion i ämnet. 

Läs om diskussionen med Trafikverket och hela nyhetsbrevet här