Traktordäck på Rogsta gård

LRF Entreprenads delegation

Entreprenaddelegationen representeras av intresseföreningarna och LRF. De styr verksamheten och beslutar om LRF Entreprenads inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.