Traktordäck på Rogsta gård

LRF Entreprenads delegation

Entreprenaddelegationen representeras av intresseföreningarna och LRF. De styr verksamheten och beslutar om LRF Entreprenads inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

Kolbjörn Kindströmer

Kolbjörn Kindströmer

Vice ordförande, Ledamot från Skogsentreprenörerna 070-569 30 03
Theresia Wallden

Theresia Wallden

Ledamot från Farmartjänstföretagens riksförening 073-407 50 75
Kristin Yderfors

Kristin Yderfors

Ledamot från Maskinring Sverige 070-282 67 23

Per Dellrud

Ledamot från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-326 38 00
Sten Segerslätt , LRF Entreprenads delegation

Sten Segerslätt

Ledamot från Föreningen Skånes Maskinstationer 070-824 33 51
Ulf Johansson

Ulf Johansson

Verksamhetsansvarig LRF 073-574 60 11 Ladda ner pressfoto
Emelie Davidsson

Emelie Davidsson

Adjungerad från Farmartjänstföretagens Riksförening 070-847 49 83

Sven Svensson

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-830 86 90

Magnus Lindberg

Adjungerad från Maskinring Sverige 070-534 22 19

Magnus Nilsson

Adjungerad från Skogsentreprenörerna 010-480 47 43

Thomas Nilsson

Adjungerad från Föreningen Skånes Maskinstationer 070-844 44 30