Traktordäck på Rogsta gård

LRF Entreprenads delegation

Entreprenaddelegationen representeras av intresseföreningarna och LRF. De styr verksamheten och beslutar om LRF Entreprenads inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

Mikael Bäckström, LRF Entreprenads delegation

Mikael Bäckström

Ordförande 070-3400831
Kolbjörn Kindströmer

Kolbjörn Kindströmer

Vice ordförande 070-569 30 03
Per Dellrud, LRF Entreprenad delegation

Per Dellrud

Ledamot från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-3263800
Theresia Wallden

Theresia Wallden

Ledamot från Farmartjänstföretagens riksförening 070-3771038
Kristin Yderfors

Kristin Yderfors

Ledamot från Sveriges Maskinringar 070-282 67 23

Sven Svensson

Adjungerad från Farmartjänstföretagens riksförening 070-843 31 90

Anna Furness

Adjungerad från Skogsentreprenörerna 010-4804740

Sten Segerslätt

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-824 33 51

Göran Johansson

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-270 00 54

Magnus Lindberg

Adjungerad från Sveriges Maskinringar 070-534 22 19