Traktordäck på Rogsta gård

LRF Entreprenads delegation

Entreprenaddelegationen representeras av intresseföreningarna och LRF. De styr verksamheten och beslutar om LRF Entreprenads inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

Mikael Bäckström, LRF Entreprenads delegation

Mikael Bäckström

Ordförande, Ledamot från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-3400831 Ladda ner pressfoto
Kolbjörn Kindströmer

Kolbjörn Kindströmer

Ledamot från Skogsentreprenörerna 070-569 30 03
Kristin Yderfors

Kristin Yderfors

Ledamot från Sveriges Maskinringar 070-282 67 23
Sten Segerslätt , LRF Entreprenads delegation

Sten Segerslätt

Ledamot från Föreningen Skånes Maskinstationer 070-824 33 51
Daniel Norling Farmartjänst

Daniel Norling

Ledamot från Farmartjänst 073-072 92 14
Theresia Wallden

Theresia Wallden

Adjungerad från Farmartjänstföretagens riksförening 0734 075075

Per Dellrud

Adjungerad från Landsföreningen Sveriges Maskinstationer 070-3263800

Sven Svensson

Adjungerad från Föreningen Skånes Maskinstationer 070-830 86 90

Magnus Lindberg

Adjungerad från Sveriges Maskinringar 070-534 22 19