1. Var noga med att din anmälan av antal djur stämmer. För att slakteriet ska kunna sälja rätt volym så är det av yttersta vikt att anmälda djur i systemet stämmer överens med antalet tillgängliga djur för slakt.

2. Ändra snarast din anmälan av djur om antalet djur avsedda för slakt av någon anledning förändras på gården.

3. Ha en tät dialog med ditt slakteri.

lrf.se/torka kan du läsa fler tips om vad du bör tänka på.