Vad gör LRF Kött?
– LRF Kött jobbar för svenska uppfödare av nöt, gris och lamm. Vi arbetar för bättre konkurrenskraft och ökad lönsamhet genom näringspolitiskt påverkansarbete, regelförenklingar genom arbete med Jordbruksverket, näringsdepartementet och företräder svenska köttproducenter i Bryssel för EU-frågor. Vi jobbar med marknadssamarbeten nära handel och slakterier för att bana väg för svenska köttprodukter på olika marknader.

Varför är de här frågorna viktiga för medlemmarna?

– Vi jobbar för att öka de svenska köttproducenternas och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Vad är syftet med nyhetsbrevet?  

– Vi vill gärna nå ut bättre med vad vi gör och vilka vi är som jobbar med de här frågorna, så att ni lär känna både oss och LRFs arbete med köttfrågorna bättre. Det är viktigt att vara tydliga gentemot hela livsmedelskedjan vad gäller nöt-, gris- och lammproduktion.

Frågor och funderingar om LRF Kötts arbete eller Nyheter från LRF Kött? Kontakta Margareta Åberg, expert gris: margareta.aberg@lrf.se och/eller Viktoria Östlund, expert nöt och lamm: viktoria.ostlund@lrf.se