Berätta, vad handlar projektet om?

– Det riktar sig till företag inom jordbruk, trädgård och livsmedelsförädling som vill växa och öka sin produktion, genom att erbjuda företagsanalys, kompetensutveckling och hjälp med rekrytering.

Hur berör det här köttproducenter?

– På många sätt. Vi vet ju att de svenska köttföretagen har en hög effektivitet och erbjuder förstklassiga råvaror som efterfrågas på marknaden. Här finns en fantastisk potential att ytterligare växla upp. Vi har de allra bästa föreutsättningar i Sverige, till exempel enorma ytor outnyttjade hektar och driftiga företagare, kan det bli bättre?

Hur går det till om man vill delta i projektet?

– Som företagare deltar man i den utsträckning man har möjlighet till. En bra början är att göra en företagsanalys, som fokuserar på analys av nuläge, möjligheter till utveckling och nästa steg i företagandet. Därefter kan man, om man vill, få hjälp med kompetensutveckling och rekrytering. Vi vet ju att det finns mycket stora behov av arbetskraft bland jordbrukare.

Hur lång tid tar det att gå igenom exempelvis en företagsanalys?

– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar, men ungefär mellan en och tre månader, spritt över tid.

Vad kostar det?

– Priset för företagsanalysen är 1600 kronor för LRF-medlemmar, icke medlemmar betalar 2900 kronor exklusive moms. Men själva marknadsvärdet på företagsanalysen är 12 000 kronor. Priset för kompetensutveckling är ännu inte satt.

Kraftigt subventionerad företagsanalys och hjälp med kompetensutveckling och rekrytering. Det här låter nästan för bra. Finns det någon hållhake?

­ – Nej, faktiskt inte, det är väl i så fall att det är viktigt att smida medan järnet är varmt, projektet pågår fram till sommaren 2021 så ta chansen nu medan den finns, säger Anders Johannesson.

Vilka står bakom projektet?

– Det är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, Livsmedelsföretagen, branscherna inom livsmedelsproduktionen i Sverige, Gröna arbetsgivare, Krinova och Naturbruksskolornas förening, vi startade vid årsskiftet. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, säger Anders Johannesson och välkomnar nya deltagare till projektet.

Vill du anmäla dig till företagsanalys, öka din eller dina medarbetares kompetens eller få hjälp med rekrytering? Börja med att vända dig till Linda Sundström, projektledare företagsanalys: linda.sundstrom@lrf.se eller 010-1844384 så hjälper hon dig vidare, avslutar Anders Johannesson.

Läs mer här: lrf.se/mermatflerjobb