Gris

Lag på bedövning
Den 1 januari 2016 börjar den nya Förordningsändringen som innebär att grisars ska bedövas vid klastrering. LRF har haft ett möte med Svenska Dagligvaruhandel  informerat om vad som gäller. Bedövning, vaccinering mot galtlukt alternativt hangrisuppfödning.  Handeln har skriftligen besvarat deras ställningstagande, som innebär att de inte har någon synpunkt om vilken metod som används. 

Goda resultat från SPIK-projektet
Det så kallade SPIK-projektet, samarbetet ICA, KLS-Ugglarp och LRF Kött kring spetsrådgivning till grisbönder, har redovisats. Ett mycket positivt utfall och erfarenheter av detta ska användas in i Handlingsplan Produktion gris i rådgivningssatsningen. 

Lamm 

Handlingsplaner
Handlingsplan nöt och lamm är ute på remiss. Handlingsplanerna för Nöt och lamm lanseras den 20 januari 2016.

Nöt

Handlingsplaner
Handlingsplan nöt och lamm är ute på remiss. Handlingsplanerna för Nöt och lamm lanseras den 20 januari 2016.

Allmänt

Lyckat besök med kockar på gård
Vi har bjudit ut finalisterna i årets kock på en gårdsresa med studiebesök på olika gårdar med köttproduktion. Kockarna visade verkligt intresse för hur köttproducenter arbetar och många fruktbara diskussioner hölls under resan.