Nöt och lamm


Vad har ni gjort?
- Vi har arbetat stenhårt med torkan sedan juni och har haft fullt stabsläge hela sommaren. Arbetet har kretsat kring flera områden.

Vi har bland annat..

..arbetat med att undanröja hinder i regelpåverkan. 

..fått Naturnära jobb att användas för kostnadsfri stängsling i flera län, efter skrivelse från LRF.

..haft en tät dialog med näringsdepartementet om behov av politiskt stöd.

..arbetat mycket med påverkan kring vikten av att öka andelen svenskt i offentlig upphandling. Palle Borgström har fört samtal med civilminister Ardalan Shekarabi.

..fört dialog med handelskedjor och grossister som ökat inköpen av svenskt kött och bytt ut importkampanjer till svenskt.

..påtalat vikten av ett höjt avräkningspris till följd av högre kostnader. 

Vilket påverkansarbete är ni mest nöjda med?
- Dialogen med handeln, som vi fortsätter. Även beslutet om att utreda svenskinköp till offentlig sektor. 

Vilket är ni mindre nöjda med och vill se mer resultat inom? 
- Vill att besökare frågar var köttet kommer från när vi äter ute. Offentlig sektor måste också ta sitt ansvar nu, vi har inte tid att vänta. 

Vad gör ni framåt? 
- Vi samlar branschen för ett köttråd den 17 september. Branschen sätter tillsammans nya handlingsplaner för nöt, gris och lamm.

LÄS MER: LRFs rapport för kvartal 2, 2018, visar ökad volym men lägre pris

Gris


Vad har ni gjort?
 
- Grisarna var inte i en akut situation i somras, förutom att de led av värmen. Detta ledde till vägledning för djurskyddskontrollanter som skulle ta hänsyn till avvikelser relaterade till torkan och värmen.

Nu accelererar en akut situation med foder- och halmpriser som stiger raskt. Eftersom foderpriset står för 55 % av produktionskostnaden på en gris så avstår nu en del slaktgrisuppfödare att köpa in smågrisar. Det leder till ett överskott och pressade priser hos smågrisbonden, som redan lider illa av halmbrist  

Vilket påverkansarbete är ni mest nöjda med?
- Att ny vägledning tillkom och att inga tvärvillkorsavdrag får göras på grund av avvikelser som kan hänföras till vädret. Det kan normalt sett leda till mycket böter för lantbrukaren.

- Grisbranschen har även tillsammans med LRF tagit fram kalkyler som visar konkret vad torkan innebär. Dessa kommer att användas i arbetet med handeln, foderindustri, politiker och beslutsfattare för att lösa den likvida ekonomiska krisen.

Vad gör ni framåt? 
- Vi kommer fortsätta arbetet för grisföretagarna. Arbetet har bara påbörjats med målet att lösa och underlätta en akut kris som kommer det närmaste halvår/året.

LÄS MER: LRFs rapport för kvartal 2, 2018, visar att inflationen sänker realpriset