- Det här känns jättehärligt! Utan att tänka klimat och på vilket sätt just vår verksamhet påverkar naturen omkring oss finns det ingen framtid, säger  Lena Lindahl, och Magnus Johansson på Nibble gårdsgris.

Det som imponerade mest på juryn är Nibbles systematiska arbete med kväveeffektivitet och kretslopp av näring på gården, vilket är den mest betydande källan till klimatgaser på en grisgård. 

Det är första gången som priset Årets klimatbonde delas ut.

Motivering från juryn:

Nibble gårdsgris kombinerar klimatsmart produktion med god djuromsorg och har ett gediget kretsloppstänkande.

Nibble Gårdsgris har en lång historia av att arbeta med kontinuerliga förbättringar för ett mer hållbart jordbruk. De samverkar med forskare för att hitta nya metoder att sänka sin miljöpåverkan och behålla en god djurvälfärd. De arbetar med energieffektivisering genom att bygga unika energisnåla stallar och de använder bara förnybar el samt är andelsägare i en solelspark.

Priset Årets klimatbonde går till någon som ...

... är en primärproducent i Sverige
... arbetar målmedvetet för att ständigt minska sin verksamhets klimatpåverkan.
... är en av de främsta i Sverige när det gäller kväveeffektivitet. 
... har en koldioxidsnål energianvändning.
... kommunicerar kring sitt klimatarbete och är ett föredöme för andra.

Juryn bestod av: Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat, Världsnaturfonden WWF, Louise König, senior advisor inom hållbart företagande och konsumtion, Malin Komaiszko, projektledare White Guide Green, Katarina Ahlmén, kvalitetschef Svenskt Sigill.

SE FILMEN: Glädjechock när paret överraskas av juryn