Dagen inleddes med föredrag från KLS Ugglarp och Scan hur de arbetar med hållbarhet.

Maria Dirke berättade om LRFs arbete med att ta fram hållbarhetsmål och Theres Strand Svenska Köttföretagen informerade om arbetet i Handlingsplan nöt, gris och lamm i etapp 2.

LÄS MER: LRF på hållbarhetsturné - ska träffa 400 studenter

Dagen avslutades med en workshop med diskussioner om vad vi kan göra gemensamt för att ytterligare förstärka hållbarheten i den svenska köttproduktionen. 

6 slutsatser från work shopen

1. Tydligt gemensam satsning på FoU.
2. Säker statistik
3. Berätta de bra saker vi gör varje dag till konsument och internt.
4. Etapp 2 genomförande
5. Extern och intern klimatinfo
6. Arbetskraftsförsörjning

LÄS MER: Palle Borgström: Minska regelkrånglet, Baylan!