Skriften "Korsningsavel i vårlammproduktionen" vänder sig till dig som har för avsikt att starta eller utöka en produktion av slaktlamm för leverans av lamm under våren, så kallad vårlammproduktion.

Du hittar guiden här. Där hittar du också en checklista för inköp av livdjur och en film med ett exempel på korsningsavel.

Materialet är finansierat av LRF Kött  och är en del av Handlingsplan Lamm.