I en debattartikel, publicerad i Svenska Dagbladet, skriver 18 forskare vid SLU om hur kött- och mejeriprodukter från idisslare ofta framstår som mer klimatbelastande än andra livsmedel, i livscykelanalyser. De skriver att sådana analyser varken tar hänsyn till livsmedlens näringsvärde eller till alla faktorer som påverkar livsmedelssystemets hållbarhet.

De efterlyser också "en nyanserad och faktabaserad diskussion som utgår från perspektivet att vi behöver mat och som beaktar helheten i livsmedels- och ekosystemen samt omfattar vår självförsörjningsgrad".

- Det är en bra artikel från SLU. Djurens betydelse i livsmedelssystemet i Sverige underskattas ofta i debatten, då de bidrar med gödsel, kolbindning och biologisk mångfald. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv i hållbarhetsdiskussionerna och där har universitetet en viktig roll, säger Viktoria Östlund, LRFs expert på nöt och lamm.

Läs hela debattartikeln här.

LÄS MER: Färre betande djur är största hotet mot biologisk mångfald