I samband med EU-valet fick frågan om djurvälfärd och antibiotikaanvändning inom grisuppfödning stor uppmärksamhet då det visade sig att grisar i Sverige lever i andra förhållanden än utländska. Enligt en undersökning gjord av Demoskop påverkade detta konsumentens köttkonsumtion. 

Undersökningen visar att av svenska konsumenter brukar ungefär 60 procent köpa utländskt griskött – i större eller mindre omfattning.  I denna grupp säger nu drygt hälften, 53 procent, att debatten om den utländska grisuppfödningen har påverkat deras inköp. Inom denna grupp säger 83 procent att de nu kommer att köpa mer av svenskt griskött istället. En mindre andel svarar att de kommer att minska sin köttkonsumtion överlag. 

Undersökningen visade också skillnad mellan de politiska blocken där alliansväljare i mindre utsträckning påverkades av debatten om utländskt griskött.

Hämta och läs resultatet av undersökningen kring hur konsumenter påverkats av grisköttsdebatten i listan till vänster.