Följ med hem till Norrby gård, som drivs av LRF-medlemmarna Anna och Tomas Olsson. Här berättar hur de har utvecklat sin verksamhet med korsningsproduktion och vad som är viktigast att tänka på.

Filmen är producerad inom projektet Rätt lamm i korsningsproduktionen. Finansiär är LRF Kött och projektägare  Hushållningssällskapet i Jönköpings län.