Också det här besöket arrangerades av LRF och grisansvariga Margareta Åberg, tillsammans med Åsa Odell, LRFs vice ordförande och ordförande i köttdelegationen. Medverkade gjorde också grisproducenter och representanter från slakteribranschen.

Även om grispriserna är på väg upp igen i EU så lever grisnäringen fortfarande i efterdyningarna av en längre tids nedgång.

– Portugiserna känner att den typen av långvariga dåliga tider klarar man inte en gång till och de vill rusta sin grisproduktionen inför framtiden. De hade hört att vi sköter marknaden bra här i Sverige och ville se och höra hur vi har gjort, för att försöka översätta det till sina förhållanden, berättar Margareta Åberg.

Sverige utmärker sig genom en merbetalning på mellan 25 och 30 procent över snittet i övriga EU. Det är resultatet av hårt och målmedvetet arbete för att komma igen efter ett rejält pristapp i samband med att Sverige gick med i EU och ett antal kriser för grisbranschen.

– Och vi har verkligen slitit med våra merkostnader. Men hela näringen samlade sig till en gemensam handlingsplan för att hitta lösningar istället för att se problem. Det finns också en större medvetenhet om hela kedjan från jord till bord. Tack vare LRFs marknadssamarbeten vet en handlare idag mer om grisnäringen och har en större insikt om svenska mervärden, som djurhälsa och låg antibiotikaanvändning, säger Margareta Åberg.

Delegationen från Portugal blev mycket inspirerad av det svenska arbetssättet och var imponerad av ursprungsmärkningen av svenskt kött. I Portugal är man beroende av import från grisintensiva länder som Spanien och ursprung är inte tydligt i butiken.

Margareta Åberg tycker att besöket från Portugal är ännu ett bevis på att vi svenskar kan sträcka på oss.

– Sverige är lite musen som röt. Vi är ett av de minsta grisländerna i EU och kan vara stolta över vår produktion, den gör avtryck. Att andra kommer hit med uttrycklig vilja att se och lära är bra för oss. Delegationen skulle direkt hem till Portugal efter besöket här och undersöka möjligheterna med att skapa samarbetspartners i hela kedjan, från bonde till konsument.