Seminariet var välbesökt och diskussionen berörde antibiotika, resistens och grisknorrar. Den svenska grisbonden har tillsammans med sina hälsoveterinärer sedan länge lagt grunden för den låga antibiotika användningen i Sverige genom att systematisk använda omgångsuppfödning.