Verksamheten kommer att inledas som ett pilotprojekt i höst.
Cirka 500 tackor är beräknade att semineras med sperma från fyra till fem toppbaggar av rasen Gotländskt Pälsfår, som är den vanligaste fårrasen i Sverige. Pilotprojektets syfte är att trimma in rutiner och förbereda för en bredare satsning kommande år med ytterligare fårraser.

Enligt Magnus Håård, avelsansvarig på Svenska Fåravelsförbundet, är sperma från svenska fårraser även efterfrågat utomlands och han berättar att han under sommaren har haft besök av intressenter från bland annat USA. Det finns även andra potentiella exportmarknader i Danmark, Norge, Storbritannien och Holland.

Att utveckla en svensk seminstation för får ingår i Handlingsplan Lamm som just nu utarbetas av näringen. LRF Kött delfinansierar pilotprojektet eftersom det är en prioriterad åtgärd som kan leda till en ökning av svensk lammproduktion. Fördelarna är flera och förutom en intressant affärsmöjlighet finns det också en viktig smittskyddsaspekt som är ett starkt motiv till att satsa på denna typ av verksamhet.

För mer information

Kontakta Viktoria Östlund, 08-787 59 14