Nötköttsexporten har ökat med  nästan 17 % .  Enligt SJV gäller det så gott som alla perioder, att vi exporterar mer än vi importerar av just detta som förmodas vara köttbullar.

Grisimporten forsätter att minska och går ner med 7%, minskningen sker dock ej i samma takt som tidigare.