Nöt och gris

De nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och klimat. Den nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten kravpaket som gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet.
De publicerade kriterierna hittar ni i kriteriebiblioteket.

Lamm och mjölk

Upphandlingsmyndigheten lanserade den 22 december 2020 uppdaterade hållbarhetskriterier för lamm- och fårkött samt mjölk och mejeriprodukter. Riktlinjer från Jordbruksverket, svensk lagstiftning och branschöverenskommelser finns samlade i separata kravpaket. Tidigare i år publicerades nya och reviderade kriterier för nötkött och griskött också med utgångspunkt i den höga standard som svensk lag anger.

• Uppdaterade kriterier och kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med målet i livsmedelsstrategin.

• Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.
• Kommuner som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna och kravpaketen.

Nytt! Uppdaterade hållbarhetskriterierna för lamm-och fårkött och mjölk och mejeri.
• Nytt kriterium för hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa för mjölkkor.
• Nytt! Kriterier för får- och getmjölksprodukter. Ost är en produkt som används alltmer i de offentliga köken med olika mjölkråvara som får, get och ko. Kriterierna följer svensk djurskyddslagstiftning och är samma som används vid upphandling av tex lammkött. Dvs att man kan ställa krav på exempelvis stekost, vilket idag är ett litet område men kan utökas i takt med växande marknadstillgång.

Länkar och info
Kriteriebiblioteket.
Den nya kriterietjänsten.
Upphandlingsmyndighetens nyhet om lanseringen .
LRF Kött
LRF Mjölk
Från Sverige. Konsten att upphandla svenska mervärden. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Kontakt

Auni Hamberg
LRF
010-184 41 89
auni.hamberg@lrf.se