"Sverige står endast för en mycket liten del, en procent, av grisproduktionen
inom EU. Sedan EU-inträdet 1995 har Sverige tappat cirka 25 procent av
grisproduktionen.

De svenska djurskyddsreglerna ställer sedan länge högre krav på grisuppfödningen än de gemensamma EU-reglerna, vilket medför högre produktionskostnader.

Lagstiftningen är en naturlig förlängning av vår syn på djur
och uppfödning i Sverige. Djuren ska må bra och födas upp med respekt för deras behov av naturligt beteende.

Om de övriga EU-länderna följer de gemensamt beslutade EU-direktiven,
till exempel det så kallade Grisdirektivet från 2003, skulle konkurrenssituationen för den svenska grisuppfödningen se annorlunda ut.
Statistiken ger klara besked om hur olika man arbetar med grisuppfödning
i olika länder. För en hållbar svensk – och global – grisproduktion
behövs förändring."

Denna broschyr ger konkreta förslag på vad som behöver göras. Du kan ladda ner pdf:en genom att klicka på bilden till höger.