” Effekten på självförsörjningsgraden, alltså andelen svenskt kött av förbrukningen som också är ett mått på vår konkurrenskraft, är positiv för samtliga köttslag. Slutordet blir därför att vi äter mindre kött totalt sett men en större andel svenskt kött, vilket tyder på ett gott och ökande förtroende för det svenska köttet,” enligt Jordbruksverket.

- Det är det långsiktiga arbetet från svenska lantbrukare, med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning som nu äntligen visar sig i form av ökade marknadsandelar, konstaterar Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Importen minskar - exporten ökar

Importen minskar för nöt- och griskött samtidigt som exporten ökar, importen av matfågel och lammkött ökar dock alltjämt. Förbrukningen (alltså konsumtionen i slaktad vikt) sjunker för nöt- och griskött med 5,1 respektive 1,8 procent medan den ökar för matfågel och lammkött.

LÄS MER: Anmärkningsvärd ökning av lamm

Sammantaget för kött och matfågel minskade förbrukningen med 1,8 procent årets första nio månader och om utvecklingen håller i sig året ut landar vi på en minskad förbrukning av kött och matfågel med omkring 1,5 kg per capita.

Andelen svenskt gris- respektive nötkött ökar med 5 procent och svenskandelen av lammkött ökar med 3 procent. 
LÄS MER: LRF Kötts unika statistikplattform

LÄS MER: Jordbruksverkets detaljerade statistik