Lena Åsheim

 

Vem är du?

Jag är lantbruksföretagare i Kristianstad med växtodling och 130 dikor med integrerad uppfödning. Jag är även ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse.

Vad brinner du mest för i din roll som ledamot i delegationen?

En väl fungerande kedja från avel till gaffel, där lönsam uppfödning är den viktigaste länken.

Vad är Köttdelegationens största utmaningar?

Eftersom djuruppfödning står för en stor del av lantbrukarnas intäkter har vår delegation ett stort ansvar för att LRFs tillväxtmål för 2030 nås.

Vad kännetecknar svensk nöt/gris/lammuppfödning om 10 år? 

Om 5 år har vi blivit mycket bättre på kvalitetsdifferentiering av svenska köttdetaljer så att olika kunder kan få just det de efterfrågar. Om 10 år har vi nya världsunika mervärden på plats.

Läs mer om LRF Kött och Köttdelegationen här.