Hans Agné

 

Vem är du?

Jag är VD för Svenska Köttföretagen AB med kontor i Skövde.

Vad brinner du mest för i din roll som ledamot i delegationen?

Jag brinner för lönsamhet i hela värdekedjan när det gäller produktion av svenskt kött. Har även specialkunskaper om slakterierna.

Vad är Köttdelegationens största utmaningar?

Framtidstro och lönsamhet kring svensk köttproduktion, det vill säga att stärka konkurrenskraften och efterfrågan av svenskt kött.

Vad kännetecknar svensk nöt/gris/lammuppfödning om 10 år?

Svensk kött för världens hållbarhet!