Vem är du? 

Åsa Odell, ordförande LRF Kött och vice ordförande i LRF. Vi driver ett lantbruksföretag öster om Trelleborg, med integrerad grisuppfödning och växtodling, där vi odlar större delen av fodret själva. Vi sysselsätter fem personer på heltid.

Vilken är din roll i Köttdelegationen: 

Min roll som ordförande är att leda arbetet i delegationen, och vara en länk mellan LRF Kött och riksförbundsstyrelsen. Jag företräder och är talesperson för LRF Kött i både internt och externt. Svenskt kött har unika mervärden när det kommer till djuromsorg och miljö, det gäller att förvalta och utveckla dessa på bästa sätt. Svensk köttproduktion behöver öka och utvecklas för att vara konkurrenskraftig i framtiden.

Vad är Köttdelegationens största utmaningar? 

Kött utmanas av flera skäl, en stark vegotrend och hotet mot klimatet är några. Det är lätt att bli desillusionerad i såna tider. Vi har mycket att vara stolta över, så vi behöver bli bättre på att visa upp, synas och höras mer i klimatdebatten. Det har också visat sig framgångsrikt att samarbeta i hela värdekedjan genom handlingsplaner, det skall vi fortsätta med.

En viktig fråga som blev extra tydlig under och efter torkan, är de låga marginaler som svenska köttbönder generellt har, de står inte i proportion till den risk vi tar som företagare. Vi behöver titta på nya affärsmodeller, en modell skulle kunna vara att vi i större utsträckning delar risk i värdekedjan.

Vad kännetecknar svensk nöt/gris/lammuppfödning om 10 år? 

Om 10 år har den svenska produktionen av nöt, gris och lamm växt. Främst på grund av att inte bara handeln, utan även restaurangernas kunder efterfrågar svenskt kött i större utsträckning. Exporten har kommit igång, vilket gör att marknaden fungerar bättre när det finns möjlighet till avsättning på fler marknader. Svenskt kött har unika värden när det kommer till djuromsorg, låg antibiotikanvändning, och klimatavtryck.

Här kan du läsa tidigare presentationer av ledamöterna:

Del 1: Lena Åsheim
Del 2: Hans Agné
Del 3: Gudrun Haglund-Eriksson