Joakim Borgs, ledamot

 

I snart ett år har jag varit en del av LRF kötts styrelse och under den tiden hunnit vara med och diskutera fler intressanta frågeställningar.
Eftersom jag till vardags är både mjölk och köttproducent och har tidigare erfarenheter från förtroendeuppdrag inom både kött, mjölk, och växtodling/ foder tror jag mig ha en hyfsad bild av vilka frågor som branschen brottats med historiskt och vad som finns att ta tag i.

För mig är fokus på helheten och hur vi gemensamt kan skapa bästa förutsättningar för ett framgångsrikt köttföretagande. En produktion ska i varje fall, oavsett bransch, ha goda förutsättningar att vara lönsam ur ett företagsperspektiv. Som jag ser det finns outnyttjad potential i hur vi når ut med våra produkter samt tillvaratar de mervärden vi har med Svensk kött.
Samspelet mellan producent, fodertillverkare och slakterier är avgörande för hur vi lyckas.

Hur vi jobbar med klassificering av råvaran är en del. I dag har vi ganska rutigt system som passar i slaktled men som inte ger några stora mervärden till producent för specifika önskemål som köparen av köttet ställer. Det kan både handla om fysiska egenskaper som köttet har beträffande marmorering och smak men också andra värden som särskilda uppfödningsmetoder, ett specifikt foder eller helt enkelt att konsumenten vet varifrån just min köttbit härstammar. Jag tror att vi skulle kunna hitta system att bättre tillvarata mervärden både för producenter och slakterier, men det kommer behövas både innovation, forskning och samarbetsvilja för att nå det. LRF Kött blir branschens gemensamma samarbetspunkt.

Men så till den fråga jag helst av allt vill nå framgång med. Hur den Svenska djuruppfödningen emottas av samhället. Vi ser i dag att vego-trenden vinner mark hos konsumenter oftast grundat på felaktiga föreställningar om djurhållning, etik, näringslära och klimatpåverkan. Jag har inte problem med att människor väljer vegetariskt ibland, däremot stör det mig att man gör det med falska förespeglingar om verkligheten. Här fyller LRF Kött en mycket viktig funktion att samla branschen. Med gemensamma krafter på ett konstruktivt sätt berätta sanningen. Som lantbrukare är en betande mule eller stallgödselns betydelse i ett diversifierat lantbruk lika självklart som den och den biologiska mångfalden den skapar. Här vill jag verkligen försöka att få politiker och konsumenter att förstå vad som menas med ett hållbart cirkulärt system i balans. Det räcker inte med att vi säger att svenska livsmedel är bra. Det krävs väsentligt mycket mer och vi får inte vara rädda att ge oss in i att beskriva och förklara det komplicerade system ett lantbruk är. För att kunna göra detta på ett trovärdigt sätt, är det viktigt att vi känner oss säkra i argumentationen och kanske även i vissa fall ändrar vårt eget arbetssätt. Vi behöver jobba med att säkerställa fakta genom forskning, dokumentation och kunskapsspridning till våra egna medlemmar. LRF Kött är där navet i hjulet, och varje eker är representantskapet från producentföreningar och LRF.

Myndighetsutövning. Det är inte acceptabelt att vår produktion benämns som miljöfarlig och att man som djurhållare ska ligga sömnlös inför ett kontrollbesök med känslan ”har jag missat något”? Eller ”kommer det någon som redan på förhand bestämt sig att motarbeta min verksamhet” Ska vi i framtiden attrahera producenter måste samspelet lagtext, myndighet och tillämpning förbättras. Vi måste visas respekt och samarbetsvilja från myndigheter att nå uppsatta mål, producera mat och miljö. En ambition från våra kontrollerande myndigheter, mer än idag, att hjälpa och stötta skulle inte bara vara nyttigt för producenten utan även för kontrollantyrkets status. Här handlar det om förtroende och långsiktigt träget arbete men ack så nödvändigt för branschen.

Min tro och förhoppning är att om vi kan lyckas med hållbarhetsdebatten kommer vi i fortsättningen inte bara betraktas som ”samhällsviktiga” utan även ”samhällsnödvändiga”, vilket vore den mer korrekta benämningen om man bara tänker efter lite. Föreställ er vad det skulle innebära för synen på och förutsättningarna för Svensk köttproduktion.

Joakim Borgs
Ledamot LRF Kött

Läs mer om LRF Kött och Köttdelegationen här.

Del 1: Lena Åsheim
Del 2: Hans Agné
Del 3: Gudrun Haglund-Eriksson
Del 4: Åsa Odell