I veckan hölls det andra av samanlagt tre speeddatingmöten, var efter detta som själva ”skrivningsprocessen” drar igång. All information ska sammanställas och efterhand förankras med Riksdagen för att strategin ska fortsätta leva vidare även vid ett eventuellt regeringsskifte.
Under våren 2016 (Mars) lämnas branschdokument över som en proposition till Riksdagen där den förhoppningsvis antages och klubbas igenom då.

Uppläget i veckan (varade bara 10 minuter så det gällde att vara förberedd och snabb) var att vi diskuterade utveckling och anledningar till varför svensk grisnäring haft en negativ utveckling.
Vi tydliggjorde att handlingsplan Gris ska genomföras och att vi ställer oss bakom resultatet i konkurrenskraftsutredningen.

Tre fokusområden att arbeta vidare med

  1. Neutralisera den merkostnad som vi har på grund av särregler i djurskyddet genom bland annat investeringsstöd
  2. Uppstart av Kontrollprogrammet och starta arbetet med att se över huruvida dagens föreskrifter leder till bästa djurskydd och omsorg
  3. Satsa på tillämpad forskning som är anpassad till svensk grisproduktion, stödja utvecklingen av den svenska kvaliteten på rådgivning vid byggnation samt kunskap för att öka produktiviteten och lönsamheten på gårdsnivå

Naturligtvis utvecklade vi detta tillsammans med fakta och argument som finns med i handlingsplan Gris.