Senaste mötet från LRF Köttedelegation handlade om strategi- och verksamhetsplan för 2017.

Bland annat beslutades att ett Köttråd ska genomföras under året.

Dessutom informerades det om att det finns 440 miljoner kronor att söka från EIP, Europeiska innovationspartnerskapet. Läs mer i medföljande pdf. 

LRF Kött möte 19 dec 2016.pdf Rapporter och Analyser | PDF (195 kb)