Mest akuta frågan:

En akut fråga är hur man ska hanterar eventuella Covid 19-utbrott på gårdsnivå, vare sig det gäller lantbrukarna själva, medarbetare eller deras barn så barnomsorgen fungerar. Lantbruket är ju konstaterat en samhällsviktig funktion och vi framför vikten att myndigheter och beslutsfattare hjälper till att lösa denna fråga. En annan viktig fråga är huruvida hantera eventuella avbrott i transportkedjan mellan gård och leverantör eller kund med insatsvaror eller leveranser av djur.

Så jobbar vi med frågorna:

LRF jobbar med att hålla ihop branschen genom täta dialoger internt och externt med de som berörs från jord till bord. Se LRF.se/corona