Vägledning är framtagen av Gotlands Slagteri tillsammans med bland andra RISE, Gård- och djurhälsan och innehåller checklistor, mallar, beräkningsverktyg och mycket annat. Och även om den är ett Leader-projekt för Gotland så fungerar råden och verktygen för grisföretagare i hela landet.

Här kan du läsa mer och ladda ner vägledningen.