Covid-19-restriktionerna på transportsidan ställer till med olika problem. Svenska grisproducenter, som är beroende av färsk sperma vid rätt tidpunkt för att kunna upprätthålla grisproduktionen riskerar att drabbas under den pågående krisen.

— I dag försöker man lösa problemet leverans för leverans, men det är ohållbart i längden. Kan vi inte garantera leveranserna av färska semindoser kan det bli ödesdigert för till exempel norra Sverige, som har en liten grisproduktion och där både handeln och förädlingen är beroende av att få jämna leveranser. Det känns bra att infrastrukturminister Tomas Eneroth i går gav besked om att staten nu ska upphandla flyglinjer för samhällsviktiga transporter, men nu behöver vi få garantier för att semindoserna ska prioriteras och få plats på flygen så att de kan nå grisuppfödare i Norrland och på Gotland och vissa delar av Småland, säger LRFs vd Anna Karin Hatt som diskuterar med näringsdepartementet just nu.