Griskött

Margareta Åberg omvald till vice ordförande i Copa-Cogecas arbetsgrupp för griskött
Copa-Cogeca Pig Meat har utsett ordförande och Margareta Åberg blev omvald till vice ordförande för en mandatperiod av två år. Till ordförande valdes portugisiske Antonio Tavares som varit ordförande i gruppen i nästan 20 år.

LRF Kött i samarbete med Landbrug och Födevaror för utveckling av långsiktigt lönsam grisnäring
LRF Kött har inlett ett samarbete Landbrug och Födevarer's svinsektion. Målet är att utveckla och stimulera såväl den svenska som danska grisnäringen för att skapa långsiktighet och lönsamhet. Inte minst finns gemensamt intresse att utveckla exporten till Kina och andra marknader utanför EU.

Handlingsplan Gris
Arbetet pågår med genomförandet av den Handlingsplan som utarbetas av hela branschen under förra året. Tre arbetsgrupper har bildats där LRF Kött deltar i grupperna:

Marknad.  Där diskuteras bland annat:

  • Inventering av kompetenta forskare inom området kött och chark.
  • Främjande av konsumentens vilja att efterfråga livsmedel producerade med låg antibiotikaanvändning.
  • Export

Produktion. Där diskuteras bland annat:

  • Plan för att säkra tillgången på duktiga grisrådgivare i Sverige
  • Plan för säkerställa kvaliteten på grisrådgivningen
  • Framtagande av förslag på finansiering – branschen, myndigheter och företagare måste samarbeta
  • Kommunikation om hur arbetet för att likställa regelverk och hur befintliga regler efterföljs i EU bedrivs

Arbetsgrupperna för Marknad och Export samordnas med genomförandet av de handlingsplaner för Nöt och Lamm som LRF Kött initierat.

Nötkött

Årets Nötköttsföretag 2015.
Det är dags att nominera kandidater till priset Årets Nötköttsföretagare. Temat för årets pris är En spjutspets som är en förebild för svensk nötköttsproduktion. Den nominerade ska framgångsrikt ha utvecklat sitt nötköttsföretag genom entreprenörskap och nyskapande. Exempelvis genom att omsätta ny teknik och/eller kunskap, driva en framgångsrik affärsmodell eller samarbetsform. 

Nomineringar eller frågor skickas till titti.stromne@lrf.se .

Lammkött

Svenska Fåravelsförbundets stämma
Den 15-16maj finns LRF Kött med på Svenska Fåravelsförbundets stämma i Ulricehamn. Vi deltar med monter och ser fram emot att träffa lammproducenter för att diskutera svensk lammproduktions framtid.

Allmänt

Antibiotika
Antibiotika och antibiotikaresistens fortsätter att vara ett hett ämne. Svenska, nordiska och europeiska strategier utarbetas. LRF arbetar för att det inte ska vara tillåtet att behandla friska djur med antibiotika i EU. Att göra detta olagligt skulle tvinga fler länder att införa den typ av sjukdomsbekämpning och hygiensåtgärder som vi i Sverige redan har på plats. Stödet för den svenska uppfattningen är stor i parlamentet även från andra länders parlamentariker. De ökande problemen och den skenande samhällskostnaden som antibiotikaresistensen medför gör frågan till en global angelägenhet. Det råder dock oenighet i Bryssel där kommissionen förslår att det även fortsatt ska vara tillåtet med antibiotika till friska djur.

Underrättelser om djurskyddsavvikelser från slakterierna till länsstyrelsen
LRF initierade ett större möte i frågan den 7 april där Jordbruksverket och Livsmedelsverket samt näringens olika organisationer deltog. LRF framförde de problem som finns, bland annat rörande rättssäkerheten, samt föreslog att Jordbruksverket bildar en arbetsgrupp där näringen ingår i syfte att komma vidare i frågan. 

Jordbruksverket tog till sig förslaget och kallar nu till ett första arbetsgruppsmöte den 6 maj. Inbjudna organisationer är LRF, Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel, Gård och Djurhälsan, Livsmedelsverket och länsstyrelsen.

För mer information i frågan se under nyheter på www.lrf.se.

LRF på ICA-Dagarna
ICA samlade den 22 och 23 april sina handlare, medarbetare och viktiga externa gäster för ICA-dagarna. LRF och ICA hade en gemensam monter där samarbetet presenterades. Syftet var att informera ICA-handlare och ICA medarbetare om resultat, visa på goda exempel i vad vi har åstadkommits och inspirera till ytterligare initiativ - nationell, regionalt eller lokal. Aktiviteterna i montern bestod av produktexponering med ICAs utvecklade svenska sortiment och ett brett utbud av lokalt köttsortiment. LRF Kött visade nya utbildningsfilmer i svenska mervärden som ICA har tagit fram till alla sina butiksmedarbetare samt bjöd på smakprover av böndernas råvaror tillagade av Filip Fastén, Årets Kock 2014. Åsa Odell var även en av talarna på scen under dagens program och hon lyfte fram samarbetet och varför det är viktigt att välja svenska råvaror.