Vi har en stark efterfrågan på svenskt kött och fler djur behövs för att möta marknaden. Tack vare att fler lantbrukare sparar kvigor för rekrytering kommer färre djur till slakt en period innan vi har fått upp antalet dikor för att kunna möta marknadens efterfrågan. Vi såg också en större slakt av ungdjur i december 2015 tack vare kortare uppfödningstid, vilket är ytterligare en orsak till att produktionen under Q1 minskar. På grund av den stora efterfrågan på svenskt kött har handeln nu också svårt att sälja svenskt kött på kampanj vilket drar ner sålda volymer.

Ökad lammkonsumtion

Lammkonsumtionen fortsätter att öka och har under Q1 ökat med knappt 10 %. I en undersökning som Svenskt Kött gjorde under hösten svarade 7/10 lammkonsumenter att man vill köpa svenskt lamm. Endast 3/10 lamm som säljs i Sverige är svenska lamm. Vi har en stor potential att öka! Den stora minskningen av lammkött på export är framförallt kött av utländsk härkomst som tidigare har ”mellanlandat” i Sverige så alltså i huvudsak inte svenskt kött.

Nya möjligheter med ny genetik, fler smågrisar per årssugga, stark hemmamarknad och eventuella möjligheter till export.

Tack vare ny genetik, fantastiska produktivitetsförbättringar ute hos hosföretagarna så tros en lite vikande seminförsäljning så är prognosen att vi ökar antalet grisar i slakt under 2016 med drygt 3 %
Förmodligen har vi nått taket (för denna gång) avseende konsumtion av gris-nötkött .Detta har man konstaterat i de flesta länder i väst o EU. Men situationen är helt annorlunda i tex där konsumtionen sticker i höjden alltefter att Kinas medelklass utvecklas där bra produkter från Sverige kan bli mycket eftertraktade då Kina efterfrågar produkter med spårbarhet och trygghet utifrån ett hygienperspektiv . Vi har ju utrymme att öka produktionen även för hemmamarknadskonsumtionen på grund av att vi idag inte har tillräckligt utifrån svenska konsumters behov inte kan tillgodose mer än upp till 50-60%. Exporten av griskött till Polen ökade med 34 %. Förmodligen detta rör det sig om import av billig köttråvaror från ”övriga”, blivit chark och som sedan exporterats till Polen.
Beträffande nya platser suggor så tredubblades de 2015 jmf 2014 och det tyder på att tilltron till lönsamhet ökat något.

Läs mer hos Jordbruksverket