Sverige är det InterPIG-land som haft högst avräkningspris per kg kött under 2017, räknat i euro. Det visar den senaste InterPIG-rapporten.

Inom Sverige har svensk grisproduktions goda rykte hos konsumenterna gjort att man mer noga kontrollerar köttets ursprung. Konsumenten har förstått vikten och värdet av de svenska mervärdena. Högre djurvälfärd med mer utrymme per djur, användning av strömedel, ingen svanskupering, ingen slentrianmässig antibiotikabehandling av djuren och salmonellafrihet innebär högre produktionskostnader och kunden är villig att betala för detta.

LÄS MER: LRFs arbete gav resultat - antibiotikareglerna skärps i EU

Även om Sverige inte är ett exportland av griskött, så har den stora exportströmmen till Kina bidragit till att minska trycket av utländskt kött till Sverige.

Den svaga svenska kronan har också inneburit att det varit mindre intressant att importera utländskt griskött. 

Sverige är, tillsammans med Danmark, Storbritannien och Spanien de europeiska InterPIG-länder som haft bäst lönsamhet under 2017.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Detta är InterPIG

LRF finansierar deltagandet i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion.

Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land. I denna rapport redovisas produktionsresultat och ekonomiska jämförelser från 2017 samt resultatutvecklingen 2013–2017. Gård och Djurhälsan representerar Sverige.

Följande länder är medlemmar i InterPIG: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

SE FILMEN: Friska djur behöver ingen antibiotika