My Sahlman, LRFs veterinär och ansvarig för smittskyddsfrågor.  Vad innebär det senaste utbrottet i Belgien för oss?

- Utbrottet pekar på de stora riskerna med smittat livsmedel. Det belgiska utbrottet ligger intill en motorväg och det stora hoppet från östra Europa  pekar på att det kommit till Belgien med smittat kött. Detta visar hur fort det sprids och att den även kan komma till Sverige.

Vad gör LRF?

- Vi hade, direkt efter att nyheten från Belgien nådde oss, ett möte med myndigheterna där vi har diskuterat det förändrade läget. Näringen framhöll att det informationsmaterial som har tagits fram måste ut nu! LRF var tydliga med att det måste finnas information vid färjelägen, rastplatser och andra ställen där fordon, framför allt lastbilar som kommer från Europa samlas. Andra länder har redan gjort detta och nu är det bråttom att agera även här.

Vad kan jag göra?

- Har du anställda som kommer från smittade länder, se till så att de inte har med sig mat hemifrån. Som LRFs grisexpert Margareta Åberg påpekat så kan svinpesten flytta sig på en korvmacka från Polen till Frankrike på några timmar.

Hur jobbar LRF långsiktigt med den här frågan?

- Vi vill ha en gemensam övning mellan näringen och myndigheterna så att vi är bättre förberedda om det värsta skulle hända. Det har vi påtalat under lång tid.