Minska foderåtgången

Avvänj tidigt. Med brist på grovfoder är det bättre att köpa kraftfoder till kalvarna. Det går totalt sett åt mindre foder till uppfödningen om man utfodrar avvanda kalvar istället för att först låta fodret passera genom korna för att upprätthålla en mjölkproduktion. Dessutom kan avvanda kor klara sig bra på ett sämre bete utan att behöva tillskottsfoder.

Sälj kalvarna tidigt. För mindre dikalvsproducenter, som under normala förhållanden brukar vidareuppföda kalvarna själva, är det kanske mer lönsamt att sälja kalvarna på hösten och satsa på dikorna istället. Ta tidigt kontakt i år – eftersom även kalvköpande besättningar sannolikt har foderbrist.

Dräktighetsundersök. Se till att du inte har några kor som går tomma! Fodret behövs till de djur som ska producera en kalv.

Gruppera djuren. Ta tillvara alla sätt att minska eventuell överutfodring. Bara genom att dela in korna i två grupper, t ex förstakalvare och kor i lågt hull respektive äldre kor i gott hull, kan du beroende på djurmaterial spara en hel del grovfoder.

Minimera foderspill. Eftersom det finns ont om foder är det extra viktigt att så mycket som möjligt kommer djuren till godo. Några tips är att använd kortare grovfoder, foderhäckar eller foderbordsavgränsningar.

Minska lagringsförluster. Var extra noga med placering och hantering av rundbalar för att minska skador på dem samt för att undvika angrepp av råttor, möss och fåglar.

Prioritera. Tänk på att det bästa grovfodret behövs till de växande djuren. Däremot kan korna ofta klara sig bra på alternativa grovfoder med lägre näringsinnehåll, förutsatt att den hygieniska kvaliteten är god.

Alternativa fodermedel. Några exempel på alternativa fodermedel är: helsäd, rotfrukter, halm, gräsfröhalm, ärthalm och rapshalm.

Bra och billiga biprodukter som bröd, morötter, potatisskal eller drav kan vara ett alternativ om de kan hanteras på ett rationellt sätt. Det är också viktigt att du vet näringsinnehållet på det foder du köper så att du kan värdera priset i förhållande till andra foder.

Strö

Torkan påverkar inte bara grovfoderskörden, utan halm ser verkligen ut att bli en bristvara på många håll i år. Det är därför läge att se sig om efter andra möjligheter till strömedel än halm. Torv fungerar bra som ersättning till halm i många system, och går också att kombinera med halm eller spån om man så önskar. Ett lager med ca 3 dm strö kan hålla 3-4 veckor, för att sedan gödslas ut. Man kan också blanda halm eller spån med torv.

Läs Land Lantbruks reportage om Marås herrgård, där gödseln blir till strömedel. 

Ta hand om – och hjälp varandra

 

Det är viktigt att vi inte glömmer bort att ta hand om människorna kring djuren. Redan nu pratar vi mycket med varandra om oron kring torkan, och det behöver vi fortsätta med. Ta hjälp av grannar, ställ frågor i bygden om obetade beten och halm som kan bli tillgänglig – eller erbjud om du har mer än du behöver. Priserna är en annan fråga, men det är svårt att köpa det som inte finns!

Läs fler och mer utförliga tips och råd från Gård & Djurhälsan här.

Läs mer om krisfoder till idisslare här. 

Läs fler tips från Växa Sverige här och här.