En central fråga är bondens del av matkronan i förhållande till den risk som vi bönder tar. Det blev tydligt efter torkan 2018, att det finns ett behov av att dela risk mellan bonde, industri, och handel. Det är en fråga som LRF Kött nu har på bordet och hela kedjan behöver involveras.

I kölvattnet av coronakrisen kommer frågorna om bristerna i den svenska beredskapen få ny fart, vi har stor potential att öka vår hållbara produktion av kött i Sverige.

I dag är produktionen slimmad och bygger på just in time, det finns inga lager och därmed ingen kapacitet för att hantera det oväntade. Vi behöver skapa ett mer robust system som tål lite motgångar. Kanske kommer pandemin också blottlägga att genvägen med frikostigt med antibiotika i djurproduktion straffar sig i form av resistens hos befolkningen.

Efterfrågan på marknaden och konsumentens förtroende för vår produktion är avgörande. Glädjande är att i årets Ungdomsbarometer svarar 82 procent av ungdomarna i högstadiet och gymnasiet nej på frågan om all mat i skolan ska vara vegetarisk. De lyfter andra värden, att maten ska vara hållbart producerad och klimatsmart, som viktigare än det vegetariska. På två år har andelen unga som i första hand väljer svenskt ökat från 32 procent till 44 procent. En viktig signal från framtidens konsumenter!

- Åsa Odell, ordförande LRF Kött

I Land Lantbruk som utkommer den 30 april kan du på gröna sidorna läsa mer om hur köttbranschen påverkas av krisen med covid-19