Datum, plats och tid för våra fokusträffar:

8/11: Varberg kl 13-17 Algustorp,Gödestad/Grimetons bygdegård

9/11: Visseltofta kl 13-17 Gräsljunga gård,/Visseltofta hembygdsgård

15/11: Skövde kl 13-17 Skövde, Dalstorp/Knistad herrgård

16/11: Eskilstuna kl 13-17 Eskilstuna, Ekeby gård /Studiefrämjandet

22/11: Lärbo kl 13-17 Lärbro, Nors gård /Seminarium på gården


Program på respektive fokusträff:

Gårdsbesök hos erfaren lammproducent som presenterar sin produktion.

Presentation av gårdens avelsstrategi, nyckeltal, management, byggnader och framtidsplaner.

Seminarium

• Avelsarbete i praktiken

• Avel utifrån gårdens förutsättningar

• Friskt avelsmaterial

Föreläsningar av lammproducent, rådgivare och veterinär.

Har du frågor angående programmet?

Kontakta projektledare Titti Strömne tel 070-589 32 33 eller titti@gladafaret.se

Anmäl dig här (senast en vecka före respektive fokusträff)

Kostnad: 500 kr exkl moms, faktureras i efterhand. Fika ingår.

Frågor angående anmälan:

Maria Melin, telefon 018-68 28 91, maria.melin@gardochdjurhalsan.se

Kursen arrangeras av Gård & Djurhälsan i samarbete med LRF Kött, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Lammköttproducenter