Den 18 februari är LRF Kött på plats på Milamässans branschdagar för nöt och gris. Åsa Odell är ordförande i LRFs köttdelegation och inledningstalare på de båda branschdagar.  LRFs expert i grisfrågor, Margareta Åberg , är också en av talarna. Kom gärna till LRFs monter och pratat djuruppfödning med Victoria Östlund under dagen. 

Branschdag Nötkött

Branschdag Gris