– Sveriges Grisföretagare lägger ner ett stort arbete på att ha en bra djurhållning, på att skydda djuren för smittor och bibehålla vår låga antibiotikaförbrukning. Det här resultatet visar att vi så här långt agerat rätt trots att smittan är så spridd ute i Europa. Att vi dessutom har EU:s lägsta antibiotikaanvändning pekar på att vi är duktiga på att hantera smittor, säger Ingemar Olsson, ordförande Sveriges Grisföretagare.

– Vi kommer att fortsätta arbeta ihop med myndigheterna och övriga näringen om vad som ytterligare kan göras för att försöka hindra den resistenta hudbakterien att etablera sig bland svenska grisar, säger Ingemar Olsson.

Den största risken för att svenska grisar ska få MRSA är via personer som har direkt kontakt med djuren. Sveriges Grisföretagare är därför mycket måna om att det ska finnas bra hygienbarriärer på gårdarna och att personalen har god kunskap om dessa.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, gläds över beskedet.

– Det arbete som svenska grisproducenter lägger ner på att ha en god djurhållning och på att förebygga smittor ger resultat. Försiktighet vid import av djur och bra hantering av djuren på gårdsnivå är faktorer som bidrar till att minimera problemen med antibiotikaresistens och hålla nere användningen av antibiotika, säger Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

– LRF arbetar kontinuerligt tillsammans med myndigheter, veterinärer och lantbrukare för att vi ska kunna ha ett fortsatt gott smittskydd med friska djur och en låg antibiotikaanvändning i den svenska grishållningen. MRSA kan dyka upp bland svenska djur och då måste vi vara förberedda på att hantera detta arbetsmiljöproblem, säger Helena Jonsson.

MRSA smittar inte via livsmedel men den kan utgöra en risk för de som kommer i kontakt med grisar.