Handlingsplan Gris Under ett möte mellan Sveriges aktörer inom grisnäringen i februari konstaterades det att svensk grisproduktion befinner sig i en svår situation och att ingen enskild aktör har kapacitet att vända utvecklingen på egen hand. I syfte att arbeta fram en handlingsplan bildades arbetsgrupper med brett deltagande inom områdena produktion, marknad och export. Tillsammans med grisnäringen arbetade LRF fram en Handlingsplan Gris som presenterades i juni 2014. Genom att vara relevant och användbar för samtliga involverade aktörer utgör handlingsplanen ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen. Hämta och läs den korta eller långa versionen av handlingsplanen nedan:

LRF arbetar också genom sin position i Bryssel med att påverka Copa Cogeca, kommissionen och parlamentet att aktivt driva frågor om kastrering och genomförande av grisdirektivet i alla medlemsstater.

EUs grisdirektiv Den 1 januari 2003 inträdde det så kallade grisdirektivet i EU, vilket bland annat innebär att grisar ska ha sysselsättning och att rutinmässig svanskupering är förbjudet. Den 1 januari 2013 inträdde också lagen om att dräktiga suggor måste gå lösa. Flera medlemsstater följer inte dessa krav. LRF för ett intensivt lobbyarbete med målet att direktivet ska följas av alla EUs medlemsstater. Läs mer om grisdirektivet och konkurrensvillkoren i vår broschyr:

Följ och läs om de senaste aktiviteterna, insatserna och erbjudandena inom grisbranschen under Aktuellt.