LRFs experter har satt samman material, broschyrer samt dokument med frågor och svar kring aktuella ämnen inom grisnäringen som kan vara till nytta för dig som vill veta mer eller kunna informera andra. Du hittar dem i länklistan till höger. 

Kort fakta om svensk grisuppfödning 

Broschyren Kort fakta om svensk grisuppfödning ger en snabb inblick i den svenska grisuppfödningen och dess konkurrensförutsättningar inom EU och den globala marknaden. 

Griscykel i Sverige respektive i EU

Det dyker upp en del frågor kring ett kontrollprogram inom gris, även kallat djuromsorgsprogrammet. LRF Kött har tagit fram en bild som beskriver vad förstudien har undersökt för möjligheter till ett kontrollprogram och skillnaden mellan en svensk griscykel och en EU-griscykel. Bilden kan vara bra för dig som vill veta mer eller om du behöver svara på frågor från andra.

Ladda ner bild här.