Tillsammans med övriga aktörer inom näringen har LRF förbättrat konkurrenssituationen för den svenska grisbonden genom att få till ersättningar för det goda djuromsorgsarbetet plus lättnader i regelverk som kostat näringen stora summor pengar. Några exempel på detta är:

  • Betongdirektivet (utebliven försämring på 200 miljoner kronor)
  • Grismärkning (1-2 miljoner kronor mindre kostnad per år)
  • Investeringsstöd (30 miljoner kronor)
  • Fri utbildning i bedövad kastrering (30 miljoner kronor)
  • Minskade slaktdjursavgifter (90 miljoner kronor)
  • Suggpengen (110 miljoner kronor)
  • Ersättning för delar av merarbetet för bedövning, smärtlindring och vaccinering samt medicinkostnader

Handlingplan gris.Tillsammans med grisnäringen arbetade LRF fram Handlingsplan Gris för att öka svensk grisproduktion. Se närliggande pdf:er.