AW_ORUST_5709

Lammnäringen

LRFs satsning på svensk lammproduktion fortsätter. Målet är att öka lönsamheten på gårdsnivå genom att den svenska matmarknaden ökar i värde.