AW_ORUST_5709

Lammnäringen

Kopplat till LRFs livsmedelsstrategi fortsätter satsningen på svensk lammproduktion. Målet är att öka lönsamheten på gårdsnivå genom att den svenska matmarknaden ökar i värde.