Det handlar till stor del om att hitta verktyg för att få fram en bra kvalitet som tilltalar handel och konsumenter. Lammproduktionen i Sverige är väldigt spridd, bland annat genom en stor variation i storleken på gårdarna, raser och uppfödningsmodeller något som resulterar i olika kvaliteter.

Steg ett är att definiera vad som är bra kvalitet och vad som påverkar den. Där ska man bland annat titta på Australien som länge har jobbat med kvalitetsfrågorna. SLU har påbörjat en kartläggning av nuläget och vad det är som styr på gården, under transporten till slakteriet och hanteringen av djuren där.

Steg två blir att titta på vilka behov det finns av samordning mellan leden från uppfödning till slakt. Kunskapen samlas i rutiner och rekommendationer om vad man kan göra som producent, transportör och på slakteriet. Detta kommer att finnas tillgängligt genom ett internetbaserat verktyg i en portal bland annat på lrf.se.

Lammlyftet är en del av Handlingsplan Lamm. Projektperioden sträcker sig fram till och med 2020, men rapportering kommer att ske löpande under arbetets gång. Projektägare är LRF Kött och projektledare Svenska Köttföretagen. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Maria Dirke på LRF,  och Helena Stenberg på Svenska Köttföretagen.