Verksamhetsmål:

  • Upparbetade samarbetsformer med branschaktörer
  • Genom kommunikation och samarbeten med marknadsaktörer öka efterfrågan och värde för svenska lammproducenter.
  • Påbörjat näringspolitiskt påverkansarbete, bland annat inför halvtidsöversynen av CAP.

Prioriterade verksamhetsområden:

Köttspecifik näringspolitik och påverkansarbete

Påverkansarbete på EU nivå via COPAs arbetsgrupp för får.

Fortsatt arbete i nätverk på SJVs referensgrupp lamm för att påverka lammnäringen förutsättningar.

Initierering av verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion

LRF Kött initierar bland annat ett samarbete med ICA och handlingplan för produktion, marknad och export av lamm.

Slutföra ekonomiuppföljningsprojektet som kartlägger lönsamheten i svensk lammproduktion och undersöka förutsättning för internationell benchmarking.