Mål 2018:

  • Genomförande av Handlingsplan Lamm har skapat tillväxt
  • Ny handlingsplan klar
  • Fortsatt upparbetade samarbetsformer med Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan
  • Ökad kännedom om LRF Kötts verksamhet bland lammproducenter genom aktiv kommunikation internt och externt
  • Aktiv kommunikation om mervärden och samarbete med marknadsaktörer har lett till ökad efterfrågan och värde för svenska lammproducenter
  • Bildat opinion för svensk lammköttsproduktion
  • Bevakat rovdjurspolitiken så den inte försvårar en effektiv betesdrift

 

Övergripande mål för LRF Kött

Mål på kort sikt
• Svensk köttproduktion har tillväxt
• Konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn
Mål på lång sikt
• Svensk produktion ökar med 60% från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet

Projekt

LRF Kött har varit med och finansierat Svenska Fåravelsförbundets projekt som ska öka mervärdet hos svenska lammens ull och skinn. Läs mer i rapporten "Ull och skinn - vägen till mervärde" och se filmen "Ull och skinn - en hyllning hantverket och fåret".