Mål 2018

  • Genomförande av Handlingsplan Nöt
  • Ny handlingsplan klar
  • Fortsatt upparbetade samarbetsformer med Svenska Köttföretagen, Svenskt Kött och Gård & Djurhälsan
  • Ökad kännedom om LRF Kötts verksamhet bland nötköttsproducenter genom aktiv kommunikation internt och externt om LRF Kötts arbete 
  • Aktivt samarbete med marknadsaktörer har lett till ökad efterfrågan och ökat värde för svenska nötköttsproducenter
  • Fortsatt stark opinion för svensk nötköttsproduktion 

Övergripande mål för LRF Kött 

Mål på kort sikt
• Svensk köttproduktion har tillväxt
• Konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn 
Mål på lång sikt
• Svensk produktion ökar med 60% från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet.